ALFUSAINEY [alfoeseenie]

Hij is de enige jongen in de groep van onze kinderen en hij is destijds tussen de meiden opgenomen omdat zij geen van allen goed genoeg waren in Engels om met ons te communiceren. Van lieverlee is Alfusainey veranderd van slechts tolk naar volwaardig lid van de vriendenclub. Zoals te doen gebruikelijk voor Gambiaanse jongens van zijn leeftijd (midden twintig) is hij ongetrouwd, want de dames (en met name hun ouders) verwachten van de man dat hij een bestaan heeft opgebouwd dat het rechtvaardigt om te trouwen. Enkele bezittingen en een vaste baan met een goed inkomen doen het op de Afrikaanse huwelijksmarkt dan ook bijzonder goed; de ‘looks’ spelen een zwaar ondergeschikte rol. Voor Alfusainey – kortweg Alf – hebben wij ook zijn middelbare schoolloopbaan en enkele computercursussen betaald. Alf is de moeite van de investering waard gebleken: hij is met vlag en wimpel geslaagd voor zijn middelbare school en heeft daarvan een getuigschrift (testimonial) gekregen dat er niet om liegt. Hij wordt hierin geprezen voor zijn mate van presentie, werkhouding, omgang met mede-leerlingen en docenten, zijn beleefdheid en zijn ijver! Hierna is Alf gestart met een hbo-opleiding elektrotechniek aan het Gambia Technical Training Institute, welke hij met goede cijfers en netjes binnen de gestelde tijd heeft afgerond. Op dit moment werkt hij bij “Gamsolar”, een Nederlands- Gambiaans bedrijf in zonnepanelen onder de bezielende leiding van de heer Hans Noteboom, waarmee wij in contact zijn gekomen tijdens de bouw van ons schooltje in Busura (zie onderdeel c van “schooltjes” op deze site). De baas is erg tevreden over Alfusainey en noemt hem zijn “rechterhand” om de vele werkzaamheden in goede banen te leiden. Tijdens een gesprekje met Alf bleek dat wij hem in de twintig jaar dat we hem nu kennen zelfs méér hebben gegeven dan alleen de ‘echte’ scholing; hij heeft van ons ook – indirect – een blankentraining gehad. Omdat hij zich ervan bewust is door zijn contact met ons hoe de gedachtegang van blanken werkt, wordt hij veelvuldig naar Toobabklanten van het bedrijf gestuurd. Alf weet donders goed dat die er bijvoorbeeld helemáál geen prijs op stellen dat je gaat zeuren om een fooi, een voorschot of vragen om spulletjes die je bij de klanten thuis ziet staan als je daar aan het werk bent. Hoewel wij ons van dit aspect nooit bewust zijn geweest, blijkt het nu een pre te zijn voor zijn werkzaamheden: een leuke bijkomstigheid! Tijdens het regenseizoen van 2009 is de compound van Alf geheel ingestort doordat ratten een tunnelstelsel onder de fundering hadden gegraven. Als provisorisch onderkomen moesten zij met een groot aantal familieleden ‘kamperen’ in een haastig opgetrokken hutje van golfplaten. Dankzij een gulle donatie hebben wij voor hem en zijn familie de benodigde materialen kunnen kopen voor de wederopbouw. Alf en de zijnen hebben hard gewerkt om er iets moois van te maken en het resultaat mag er dan ook zijn. Alfusainey beseft terdege dat hij geluk heeft gehad dat hij er in het begin bij geroepen is om te tolken, want dat heeft hem bepaald geen windeieren gelegd. De kans die hij destijds kreeg was puur toeval, maar wat hij vervolgens in zijn leven heeft bereikt heeft hij toch voornamelijk te danken aan zijn doorzettingsvermogen, motivatie, ijver, beleefdheid, vriendelijkheid en eerlijkheid. Hierdoor kan hij een lichtend voorbeeld zijn voor andere Gambianen die het geluk hebben ook Europese sponsors te vinden! In 2015 hebben wij voor hem en zijn familie gezorgd voor een aansluiting op het elektriciteitsnet, zodat de 21ste eeuw ook voor hen nu werkelijkheid is geworden. Verlichting, radio, televisie en een heuse computer kunnen nu langzaam aan hun intrede doen in het leven van alledag. Dankzij de gevolgde computercursussen kan Alf nu regelmatig contact met ons – en de rest van de wereld – onderhouden via de computer. Wilt u zelf eens een keer mailen met Alfusainey, dan zijn wij gaarne bereid om uw bericht aan hem door te sturen en u daarna zijn antwoord te doen toekomen (zie “Contact” op deze site).
Sluit Menu