ALFUSAINEY [alfoeseenie]

Hij is de enige jongen in de groep van onze kinderen en hij is destijds tussen de meiden opgenomen omdat zij geen van allen goed genoeg waren in Engels om met ons te communiceren. Van lieverlee is Alfusainey veranderd van slechts tolk naar volwaardig lid van de vriendenclub. Inmiddels is hij getrouwd met een Senegalese en heeft drie kinderen.

Voor Alfusainey – kortweg Alf – hebben wij ook zijn middelbare schoolloopbaan en enkele computercursussen betaald. Alf is de moeite van de investering waard gebleken: hij is met vlag en wimpel geslaagd voor zijn middelbare school en heeft daarvan een getuigschrift (testimonial) gekregen dat er niet om liegt. Hij wordt hierin geprezen voor zijn mate van intelligentie, presentie, werkhouding, omgang met zowel mede-leerlingen als docenten, zijn beleefdheid en zijn ijver! Hierna is Alf gestart met een hbo-opleiding elektrotechniek aan het Gambia Technical Training Institute, welke hij met goede cijfers en netjes binnen de gestelde tijd heeft afgerond.
Hij heeft vervolgens meer dan tien jaar gewerkt bij een Nederlands- Gambiaans bedrijf in zonnepanelen en de Nederlandse baas was erg tevreden over hem.
Tijdens een gesprekje met Alf bleek dat wij hem in de tweeëntwintig jaar dat we hem nu kennen zelfs méér hebben gegeven dan alleen de ‘echte’ scholing; hij heeft van ons ook – indirect – een blankentraining gehad. Omdat hij zich ervan bewust is door zijn contact met ons hoe de gedachtegang van blanken werkt, werd hij veelvuldig naar Toobabklanten van het bedrijf gestuurd. Alf weet donders goed dat die er bijvoorbeeld helemáál geen prijs op stellen dat je gaat zeuren om een fooi, een voorschot of vragen om spulletjes die je bij de klanten thuis ziet staan als je daar aan het werk bent. Hoewel wij ons van dit aspect nooit bewust zijn geweest, blijkt het nu een pre te zijn voor zijn werkzaamheden: een leuke bijkomstigheid!
Tijdens het regenseizoen van 2009 is de compound van Alf geheel ingestort doordat ratten een tunnelstelsel onder de fundering hadden gegraven. Als provisorisch onderkomen moesten zij met een groot aantal familieleden ‘kamperen’ in een haastig opgetrokken hutje van golfplaten. Dankzij een gulle donatie hebben wij voor hem en zijn familie de benodigde materialen kunnen kopen voor de wederopbouw. Alf en de zijnen hebben hard gewerkt om er iets moois van te maken en het resultaat mag er dan ook zijn.

Eind 2017 is hij maar liefst vier keer in twee jaar tijd op werkstage in Nederland en Duitsland geweest om de laatste technologische vooruitgang op het gebied van zonnepanelen te kunnen bestuderen. Dat is hem en de mensen die hem tijdens deze stageperiodes intensief hebben begeleid zo goed bevallen, dat zij Alf, via Nederlands-Duitse samenwerking, nu de gelegenheid hebben geboden om zijn éigen bedrijf in zonnepanelen te beginnen. Vanaf begin 2018 heeft hij een bedrijfspand van maar liefst drie etages aan de grote weg naar de luchthaven van Banjul, genaamd Wagner Solar Gambia. Alfusainey is daar thans de ‘managing director’ en heeft tot nu toe al twee medewerkers onder zijn hoede. Uiteraard heeft een directeur zo zijn verantwoordelijkheden, maar daar is hij helemaal klaar voor, zo verzekerde hij ons in maart 2018. Wij hebben zijn prachtige bedrijfspand toen bezocht en Alf heeft ons de grand tour gegeven met een glimlach van oor tot oor. De in Europa opgedane kennis zal hem ongetwijfeld een belangrijke voorsprong geven in zijn eigen land, waar hij door zijn jarenlange ervaring in de werkpraktijk een belangrijk netwerk heeft opgebouwd. Door onze langetermijn sponsoring is dat een levensgroot verschil met het kleine jongetje dat in 1995 op de plaatselijke vuilnisbelt dagelijks ging zoeken naar houtskool, blikjes en andere zaken die hij kon verkopen, zodat hij de volgende dag weer geld had om naar school te gaan!

In 2015 hebben wij voor hem en zijn familie gezorgd voor een aansluiting op het elektriciteitsnet, zodat de 21ste eeuw ook voor hen nu werkelijkheid is geworden. Verlichting, radio, televisie en een heuse computer kunnen nu langzaam aan hun intrede doen in het leven van alledag.
Dankzij de gevolgde computercursussen kan Alf nu regelmatig contact met ons – en de rest van de wereld – onderhouden via de computer. Wilt u zelf eens een keer mailen met Alfusainey, dan zijn wij gaarne bereid om uw bericht aan hem door te sturen en u daarna zijn antwoord te doen toekomen (zie “Contact” op deze site).

Comments are closed.