‘MICKEY’ [mikkie]

Zij is de jongste van de groep en heet eigenlijk Fatou, maar omdat we twee Fatou’s in ons groepje hebben, is zij – tijdens het bladeren in een tijdschrift dat wij hadden meegebracht – bij wijze van grap vernoemd naar Mickey Mouse. Nadat wij haar volledige middelbare schoolloopbaan hadden gesponsord, studeerde zij aan het Gambia Technical Training Institute (GTTI), afdeling Handel en Administratie, om accountant te worden. Inmiddels heeft zij haar diploma behaald en is op zoek naar werk, wat in Gambia geen gemakkelijke opdracht is.
Mijn vrouw en ik vinden het uitermate belangrijk dat zij een vervolgstudie heeft gedaan, omdat educatie voor meisjes en vrouwen in een islamitisch land als Gambia in het algemeen als onbelangrijk wordt beschouwd. Een meisje trouwt, krijgt kinderen, voedt die op en ziezo,… haar levenstaak zit erop!! Volgens de gangbare traditie blijven alle vrouwen thuis en hebben de heilige plicht te zorgen voor de kinderen en het huishouden, en daarvoor heb je nu eenmaal geen scholing nodig!! Het geweldige van Fatou vinden wij dat zij er stellig van overtuigd was dat zij de morele plicht naar ons en zichzelf had haar scholing volledig af te ronden alvorens te trouwen! In Gambia mag iets dergelijks best als baanbrekend emancipatiebeleid getypeerd worden en dus …chapeau voor Mickey!

Sluit Menu