JOE

Wij hebben Joe Mendy [djoo mendie] ontmoet toen hij nog in opleiding was als ober in Palm Beach Hotel, een zogenaamde ‘trainee worker’. Joe is erg intelligent en heeft zich mede door zijn inzet en stiptheid in korte tijd weten op te werken tot receptionist bij Palm Beach Hotel. Op dit moment heeft Joe zijn middelbare school met goed gevolg afgerond en zijn diploma stelt hem in staat om een academische studie te beginnen in internationaal toerisme aan de Universiteit van Banjul. Na vier jaar studeren, zal Joe dan een Bachelor of Arts (B.A.) zijn en hopelijk een goede baan kunnen vinden! En hoewel het – voor Gambiaanse begrippen – een extreem dure opleiding is, zijn wij er met behulp van sponsors tóch in geslaagd om Joe deze kans te gunnen, want wij weten heel zeker dat hij er zich voor de volle honderd procent voor inzet! Joe is een echte autodidact en heeft zich ook kennis van de computer meester gemaakt, zónder daarvoor ooit een cursus te hebben gevolgd. Thans, gebruikt hij de laptop die hij in mei 2010 van ons cadeau heeft gekregen om computerlessen te geven aan kinderen uit de buurt. Zo leggen zijn jonge leerlingen alvast de basis voor een modern bestaan en mogelijk grotere kansen op de arbeidsmarkt van de toekomst en kan Joe tevens met zijn zelfverworven kennis op digitaal gebied heel zinvol bezig zijn!
Sluit Menu